በመጽሃፍ ቅዱስ ጥናት ቡድን ለመታቀፍ ወንድም ዘነብ አሰፋን (952-412-4061) ያናግሩ::